Телекабел онлайн Телекабел онлайн MultiscreenTV     EPG     SPEED TEST

Често задавани въпроси


Преносимост на фиксиран номер

За да пренесете телефонния си номер от друг оператор към нас, е необходимо да направите следните стъпки:

1. Да посетите някой от нашите офиси и да попълните заявление за преносимост на телефонен номер.
2. Преносимостта ще бъде извършена в предвидения от закона срок до 30 работни дни.
3. В деня на известяване на пренасянето номерата могат временно да бъдат неизползваеми.
4. Всички задължения, които имате към предишния си оператор за предоставените услуги до момента на пренасяне на номера, следва да бъдат издължени.


Кой може да ползва телефонната услуга на Телекабел?
Телефонна услуга на Телекабел може да ползва всеки абонат на Кабелната телевизия.

Фирмите могат да ползват телефонна услуга, без да се ангажират с някоя от другите услуги.

Какъв е редът за включване на телефонна услуга от Телекабел?
Сключва се типов договор за услугата. Предплаща се една абонаментна такса. Фирменият представител, касиерът, търговският агент или служителят от отдел "Телемаркетинг" правят уговорка за включване, във време, удобно за двете страни. Всичко това може да се случи и без да напускате дома си! САМО С ЕДНО ОБАЖДАНЕ НА ТЕЛ.: 919 999
Има ли обвързващ договор за телефонната услуга?
Телефонната услуга на Телекабел е с минимален срок на ползване 3 месеца.
Трябва ли първо да се откажа от телефона си към БТК и тогава да се включа към Телекабел?
Ние сме две независими компании и изборът дали и кога да се изключите от БТК си е изцяло Ваш. От това не зависи включването на нашата телефонна услуга.
Какви такси ще плащам, ако имам два телефона вкъщи?
Месечната абонатна такса за телефонната услуга е в зависимост от броя на телефонните Ви номера.За повече от един телефонен номер се заплащат толкова такси, колкото са телефонните номера на абоната.За два и повече телефонни апарата, които ползват един номер заплащате само една такса.
Кога и къде ще получавам телефонните си сметки?
Телефонната си сметка можете да получите в търговския офис на Телекабел. Ако ползвате някой от алтернативните начини на плащане по Ваше желание сметката може да Ви бъде доставяна до дома.
Как изчислявате телефонната ми сметка?
Телефонната Ви сметка се изчислява по определена ценова листа, която е на разположение в търговския офис при поискване.Най-често ползваните дестинации и пълния списък с цените са публикувани в интернет страницата на Телекабел.
Разговорите на минути ли се таксуват?
Отчитането на разговорите става в секунди. Вие заплащате само реално изговореното време.
Какъв е периодът, на който се отчитат телефонните сметки?
Телефонната сметка се засича на всяко 15-то число на месеца и обхваща периода от 15-то число на предишния месец до 15-то число на настоящия.
Мога ли да плащам телефонната си сметка по банков път?
Както за всяка наша услуга, изборът на начина на плащане зависи от самите Вас. Има няколко начина за извършване на плащането - на касата в брой, на касата чрез постерминал, чрез инкасатори или по банков път. Те важат и за плащането на телефонната Ви сметка.
Ще ми бъде ли изключен телефонът, ако не си заплатя сметката в срок или има някакъв гратисен период?
Ако не заплатите сметката си до един месец, след като тя е излязла, телефонът Ви ще бъде изключен изходящо. След покриване на дължимата сума изходящото избиране веднага се възстановява. За Ваше удобство имаме отдел, който напомня на всички закъсняващи с плащането абонати.
Мога ли да огранича изходящите си обаждания към мобилни оператори?
На този етап може да Ви предоставим възможност да ограничите изходящите си обаждания единствено до определена сума, а не до определен оператор. Няма ограничение за големината на сумата.
Трябва ли да си купувам друг телефонен апарат или мога да ползвам този, с който бях свързан към БТК?
За да се включите в телефонната услуга на Телекабел Ви е необходим телефонен апарат с тонално набиране. Ако сте ползвали такъв до момента, не е необходимо да закупувате друг.Цени Дестинации

ОНЛАЙН ЧАТ
дизайн и поддръжка от seedot.com